นักเรียน

นักเรียน

ในตอนเริ่มแรกบริการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่นักศึกษาไทยที่กำลังจะจบปริญญาตรี แต่เราได้ทำงานให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยและได้รับงานของนักศึกษาในระดับที่สูงกว่า เรารับแปลเอกสารประกอบการเรียนทั้งเล่ม แต่งานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานแปลบางตอนในเอกสารประกอบการเรียนซึ่งประกอบด้วยบทเรียนไม่กี่บท

เรายังรับงานแปลเอกสารงานวิจัยด้วย อย่างไรก็ตามการคำนวณราคานี้จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารวิจัย และจำนวนคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในงานวิจัย โดยทั่วไปเรารับแปลงานในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

เรายังรับงานแปลเอกสารของระดับปริญญาโท อย่างไรก็ตามงานนี้จะพิจารณาตามพื้นฐานของประสบการณ์ที่นักแปลของเรามี เราจะรับเฉพาะงานที่เรามีความรู้เฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ โปรดติดต่อเราเพื่อดูว่าเราสามารถช่วยท่านได้หรือไม่

อัตราค่าบริการของเราเป็นอัตราราคาที่เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าที่เน้นความประหยัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา แต่เรายังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปล ร้านของเราตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เราเสนอบริการรับและส่งงานให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการใช้บริการ

  • เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแปลภาษาไทย – อังกฤษ ที่ควรจะเลือกใช้บริการ มีการสื่อสารที่เป็นเยี่ยม และโดยรวมเป็นการร่วมงานที่ง่ายมากๆ

    งานแปลเว็บไซต์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  • เป็นความประทับใจที่ดีมากๆ เราจะใช้บริการงานแปลของเธออีกแน่นอนในอนาคตสำหรับงานใหญ่ๆ

    งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • ส่งงานให้อย่างรวดเร็วและผลงานมีคุณภาพยอดเยี่ยม ขอขอบคุณอย่างมาก!

    งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย